Doradztwo finansowe:
- Pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania
- Optymalizacja kosztów działalności
- Kontroling i rachunkowość zarządcza
- Optymalizacja zasad rachunkowości
Doradztwo podatkowe i ksiegowe:
- Optymalizacja podatkowa dla osób prawnych i fizycznych
- Dokumentacja podatkowa dla udokumentowania transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi
Doradztwo biznesowe:
-Opracowanie i analiza modeli biznesowych
-Doradztwo w zakresie uzyskania ochrony patentowej
-Doradztwo w zakresie planowania i prowadzenia projektów informatycznych